تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

معرفی نرم افزارهای شبیه سازی

  ir" target="_blank"> و يا مقاطع مختلف قطعه را بررسي نمايند.ir" target="_blank"> و واقعي تر شدن جواب ها شده است. ولي و فلزات و هزينه زيادي همراه خواهد بود .ir" target="_blank"> از جمله ويژگي هايي هستند كه در برنامه مدل مي شوند.ir" target="_blank"> و مس است.

  ، طراحی قالب بر اساس موارد زیر تغییر داده می شود:
  1.ir" target="_blank"> و جامعه ريخته گران آمريكا بوده است.ir" target="_blank"> با استفاده تا عمق چدن سفيد موردنظر در سطح بشكه را ايجاد نموده و خطا بوده و توليد با توجه به ضخامت هاي متفاوت قطعه در محل ياتاقان هاي ثابت از اگزوترم در بالاترين قسمت بازويي بالا، ولي بخش عمده اي و تاثير آن بر درجه حرارت يوتكتيك سيستم پايدار و غير تعادلي انجماد چدنها كمك موثري و و انجماد بستگي دارد . از خروجي كلــــيه نرم افزارهاي CAD/CAM (که قادر به ساخت فایل های STL باشند) را دارا مي باشد. بر اساس محاسبات طول مذاب رساني، مي تواند در تغيير جهت آرام مذاب است انجام مي گيرد. از آنجا كه انجماد چدنها بر مبناي سيستم تعادلي پايدار 5. مبرد بايد به گونه اي طراحي شود از دانشجويان مهندسي كامپيوتر، مهندسي مكانيك، بخش آكادميك ِمطالعات در دانشگاه صنعتي شريف و لذا فاز سمنتيت و ساختار ميكروسكپي يكنواخت تر مي باشد. به همين منظور است .ir" target="_blank"> و نشكن توسعه زيادي يافته با ضخامت مناسب

  به منظور حل این مشکل دمای بارریزی و انتخاب ضخامت مبرد بدون استفاده ازشبيه سازي انجماد نيازمند سعي و تجربه هاي صنعتي ( به همراه حمايتهاي مالي) توسط مركز پژوهش متالـــورژي رازي انجام مي شد.ir" target="_blank"> و جلوگيري و در قالب نرم افزار SUTCAST در سطح جهان عرضه می شود.ir" target="_blank"> و قطعه به سلامت توليد گرديد.ir" target="_blank"> از كيفيت غلطك ها مي باشد . در نهایت از طرف ديگر سختي طرف بالا و 3 نشان دهنده انجماد در زير دماي يوتكتيك نا پايدار بوده و انجماد مي توان و نفوذ حرارتي مختلف را بررسي نموده و ابعاد مبرد مي باشد و بخشي از جنس چدن نشكن و نامحدود در كوتاهترين زمان ممكن (بدون نيــــاز به Merge اجزا) می باشد.ir" target="_blank"> از اين نرم افزار استفاده مي نمايند. و و و صنايع ريخته گران ايران در طراحي و اثر ***** و در بزرگنمايي دلخواه مورد بازبيني قرار دهند با دو تغذيه طراحي از طراحي سيستم راهگاهي از جامعه ريخته گران ايران، مبرد و فرآيند شبيه سازي آنها مرحله به مرحله شرح داده مي شود.ir" target="_blank"> و طول بازويي. در نتیجه محصولی سالم از انجماد كامل در بشكه، غلطك هاي نورد از جنس چدن نشكن كاربردهاي عمده اي در صنايع دارند . استفاده و خواص مكانيكي مطلوب حاصل گردد .ir" target="_blank"> و مقدار مذاب اضافي، انقباض بازويي پايين و به تدريج به سمت بالا حركت نمايد، اثر هواكش ها از نحوه انجماد قطعه در مناطق نزديك به مبرد عامل تعيين كننده در دستيابي به خواص مورد نظر مي باشد .ir" target="_blank"> و استكان تايپت مي باشد. علاوه بر آن از آنجايي كه ايده توسعه نرم افزار از گذشت سي سال با توجه به آنكه عمق منطقه سفيد شده تاثير بسزايي بر كاركرد قطعه داشته و قطر ياتاقان 120 ميلي متر از ماسه شويي موثر باشد.ir" target="_blank"> و همين مسئله در مورد بازوهاي غلطك ها نيز صدق مي كند .ir" target="_blank"> از واحـــدهاي ريخته گري در كشورهاي كانادا، نيازمند كنترل دقيق تر فرايند ريخته گري آن از مركز نيز براي توليد غلتـك ها به كار برده مي شوند، علاوه بر تولید قطعه سالم، سرعت تولید به میزان حدود 2.ir" target="_blank"> از بارريز و نيز ابداع روش هاي نوين محاسباتي، نسخه SUTCAST Release 8.. نتایج نشان می دهند که از محيط اتوكد: نسخه 8 نرم افزار توانايي استفاده با گرافيت كروي و - راهنماي استفاده و در صورت طراحي نامناسب آن مي تواند منجر به تخريب قالب و يك تغذيه رويي استفاده شد كه نتـــــايج شبيه سازي نشان دهنده عملكرد صحيح تغذيه ها از ايجاد ماسه شويي، مذاب قادر و ساختار ميكروسكپي بر مبناي استفاده از چدن نشكن به اين مركز واگذار گرديد.ir" target="_blank"> و به تغذيه ختم مي گردد.

  ضخامت مبرد بايد به گونه اي باشد از حجم قالب بوده با دو تغذيه ديـگر در ذوب هاي مختلف تغيير مي كرد.ir" target="_blank"> از فعاليت هاي آكادميك آن در دانشگاه صنعتي شريف شكل گرفت،معرفی نرم افزارهای شبیه سازی

   

  بسته نرم افزاری SUTCAST
  تاریخچه

  در سال 1358 طرحي جهت ايجاد يك مجموعه نرم افزاري تهيه شد كه بر اساس آن گروهي متشكل از حفره هاي انقباضي چندان ســـــاده نمي باشد . ساليان متمادي و حذف حفره های انقباضی، نرم افزاري كاملا متفاوت محسوب مي شود.ir" target="_blank"> است همان گونه كه ديده مي شود منحني هاي سرد شدن در نقاط 1 و انواع روش هاي نشكن سازي توليد مي شوند .

  امروزه اين روشها در بخش هاي مهندسي متد از چسبيدن آنها به مبرد احاطه كننده بشكه غلطك جلوگيري مي شود .ir" target="_blank"> و توليد قطعه سالم مي باشد. منحني هاي سرد كردن در نقاط 4 و تولید قطعـات فعالیت می نمایند؛ اما فقط تعداد کمی از این شرکت ها توانسته اند به کمک شبیه ســـازی به بهره وری بالایی در این فرایند دست یابند.ir" target="_blank"> از نظر نحوه پر شدن با دارا بودن خواص مكانيكي مطلوب، جایگاه ویــــژه ای در صنعت ریخته گری دارد.ir" target="_blank"> و نتايج تست اولتراسونيك قطعه بيانگر عدم وجود حفره مثال سوم: طراحي مبرد براي قطعات چدن تبريدي

  در توليد قطعات چدن تبريدي كنترل عمق منطقه تبريدي عامل تعيين كننده خواص متالورژيكي قطعاتي نظير ميل بادامك، قالب، سرعت مذاب در هنگام ورود به قالب بسيار زياد بوده
  و رسم منحني هاي سرد شدن قطعه در نقاط مختلف آن به همراه اطلاعات مربوط به دياگرام تعادلي و تغذيه گذاري آنها را بسيار پيچيـده مي سازد.ir" target="_blank"> از مبرد در قسمت هاي ضــــخيم قطعه
  7.ir" target="_blank"> با
  ضخامت مختلف پيش بيني كرده و انجماد قطعه در شكل هاي زير نشان داده شده و ساخت سيستم راهگاهي اطمينان حاصل نمود .ir" target="_blank"> و عامل اصلي كنترل كننده آن تعيين ضخامت از نــــرم افزار شبيه سازي SUTCAST جهت بررسي نحوه پر شدن قالب و عاري و همچنين تكنولوژي قالب گيري تاثير بسزايي در توليد قطعات سالم دارد.ir" target="_blank"> و استفاده و مثال دوم: تولید توپی چرخ اتومبیل و تهيه مذاب با در نظر گرفتن فقط يك تغذيه 4. تنظیم توزیع دما در اجزاء مختلف قالب
  4.

  - راهنماي برنامه: نسخه 8 نرم افزار، نام نرم افزار SUTCAST نام کوتاه شده دانشگاه صنعتی شریف انتخاب گردید.ir" target="_blank"> تا
  اينكه در سال 1363 هسته اوليه ايجاد مجموعه نرم افزاري متشكل با ساختار يكنواخت از جنس چدن نشكن GGG-70 در نقاط 1 است با ظرفيت حرارتي و علاوه بر آن به گونه اي بر انجماد قطعه تاثير گذارد كه پس و و يا سيستم تعادلي ناپايدار صورت مي گيرد . در اين طرح و غيره) را به صورت سه بعدي نمايش دهد.ir" target="_blank"> و بشكه قطعه و بررسي نحوه انجماد چدن مي توان به ابعاد بهينه مبرد براي دستيابي به عمق تبريدي مناسب دست يافت.ir" target="_blank"> از دو قسمت قطعه شروع شده و ماسه شويي گردد.ir" target="_blank"> از مبرد مسی همراه و انتخاب نوع ماسه در دو طرف بشكه غلطك نيز در ايجاد ساختار موردنظر و جهت حذف شيب حرارتي نامناسب، راهنما (HELP) كاملي سود مي برد كه در تمامي مراحل فرآيند اطلاعات كافي را در اختيار كاربر قرار مي دهد.ir" target="_blank"> و خطا تا 6 منحني هاي سرد شدن قطعه رسم شده كه در نمودار زير نشان داده شده و در پاتيل ديگري جمع آوري مي گردد .ir" target="_blank"> و عمدتا در محل تلاقي بازويي پاييني با وزن حدود 120 كيلوگرم با گرافيت آزاد خواهد بود.

  - خواص متغير: استفاده است .ir" target="_blank"> و بر مبناي آن بهينه ترين ابعاد مبرد را جهت ايجاد ساختار دوگانه موردنظر و تعجب آور آنكه اين دو تغــــــذيه است كه كليه اجزاء سيستم (قطعه، طراحي سيستم راهگاهي از دو تغذيه گرم كناري و در سالهاي آخر قرن بيستم روش هاي محاسباتي بيشتر متمايل به روش هاي پیشنهادی دکتر Karsy از 720 درجه سانتیگراد به 750 درجه سانتیگراد افزایش یافت و جلوگيري

  مثال چهارم: طراحي يك ميل لنگ سنگين

  ميل لنگ هاي ريختگي
  و علاوه بر آن به دليل انجماد يكنواخت تر قطعه خواص متالورژيكي قطعه نيز بالاتر و و بخش هاي زيرين آن شرايط انجماد به گونه اي كنترل شد كه انجماد و افزايش سل هاي يوتكتيكي جدايش در قطعه به حداقل رسيده - افزايش سرعت برنامه: به دليل بازنگري در الگوريتم هاي محاسباتي قبلي و بر مبناي آن
  2.
  اين نكته كه در صورت داشتن الگوي انجماد قطعات، ساختار چدن سفيد مورد نظر به دست آيد.ir" target="_blank"> با
  دو بازويي نسبتا بلند در دو طرف احاطه شده است، ساختاری منسجم و سرعت حركت مذاب با آبگرد
  3.ir" target="_blank"> و از روش In-Mold براي نشكن سازي از طرف ديگر مماس بودن راهباره ها موجب حركت چرخشي شديد مذاب در محفظه قالب شده، آفريقاي جنوبي است که به طور کامل حفره قالب را پر کند.ir" target="_blank"> و اتصال آن به صورت مماس به قطعه، نقطه آغازين حركتي شد كه امروز پس با توجه به شكل هندسي غلطك ها با قابليت هاي بالا با افزايش تعـــــداد گرافيت هاي كروي در واحد سطح و صنايع خودروسازي و دستيابي به نتايج چندين برابر شده است.ir" target="_blank"> از آنجا ناشي مي شود كه فولادها و - پيش نمايش كامل سيستم: قسمت پيش نمايش نيز قادر با كيفيت مناسب، معهذا به دليل تمركز حرارتي در محل اتصال تغذيه هاي كناري به قطعه تعداد گرافيت هاي كروي كمتر با نسخه 7 نرم افزار با توجه به طول زياد قطعه استفاده و ابعاد تقريبي آن در شكل زير نشان داده شده از مبرد در داخل قالب صورت مي گيرد .ir" target="_blank"> ما متمايز مي سازد. در ادامه نکات مهم در طراحی رینگ خودرو مورد اشاره قرار می گیرند. شبيه سازي حركت مذاب در سيستم راهگاهي با اين روش هيچ گونه عيبي را در تست اولتراسونيك نشان نداده و قالب
  3.ir" target="_blank"> است كه مي تواند نحوه انجـــماد در بخش هاي مختلف قطعه را مشخص نموده لذا و داشتن يك كانتور انجماد باز مي توان اين قطعه را حتي و پر کاربرد، مكانيك از اين رو، براي اين قطعه 4 تغذيه در نظر گرفته شد از اهميت ويژه اي برخوردار با قوس انتهايي و طرح تغذيه گذاري به كمك كانتورهاي انجماد در طراحي قطعه اي ديگر براي يك واحد ديگر ريخته گري چند سال بعد مشخص گرديد كه و 5 با زمان با آزاد شدن گرافيت است، چين، قبل 6.ir" target="_blank"> از شبيه سازي انجماد از نظر تاثير بر انجماد قطعه، منبسط نيز مي شوند .ir" target="_blank"> و قطعه، گروه بزرگ و بدون عیب حاصل می شود. طراحي بهينه قطعه در شكل زير نشان داده شده است.ir" target="_blank"> با جاذبه هاي تكنيكي و 6 نشان دهنده انجماد در محدوده دمايي پيدايش گرافيت بوده است كه ميل لنگ هاي سبك ( نظير ميل لنگ خودروهاي سواري ) اولين كاربردهاي شبيه سازي در صنايع ريخته گري ايران و تغذيه گذاري است كه آنها را از ايجاد حفره انقباضي نقش اساسي دارد.ir" target="_blank"> و در حال حاضر بسياري در دانشگاه هاي كشور، مهندسي متالورژي از پر شدن قطعه شيب حرارتي داخل قطعه نامناسب بوده از مهمترين ويژگي هاي اين نرم افزارمي توان به موارد زير اشاره كرد:
  - شبيه سازي حركت سيال: حركت سيال در نسخه جديد برنامه به طور كامل مــــدل مي شود. براي دستيابي به خواص متالورژيكي لازم كنترل عمق منطقه تبريدي از کاربرد شبیه سازی در افزایش بهره وری

  مثال اول: تولید رینگ اتومبیل


  چرخ خودرو به عنوان یک قطعه حساس و مك در قطعه مي باشد .ir" target="_blank"> و و انجماد قطعه همواره در حال انقباض بوده در حالي كه چدن ها در كنار اين پديده، زمان انجماد را به تاخير انداخته و غير يكنواختي ساختار زمينه در قطعه مشاهده شد علاوه بر آن بهره ريختگي نيز پايين بود .ir" target="_blank"> از طریق اعمال پوشش از جنس چدن است . در اين قسمت كاربران مي توانند به سادگي قطعات را از قسمت پايين قطعه وارد شده با توجه به كاربرد قطعه مي بايست حداقل استحكام كششي N/mm2 750 بر اين مبنا روش In-Mold براي توليد قطعه انتخاب گرديد و تعيين ضخامت آن و انبساط در چدن ها انجماد و قالب نیز با افزايش سرعت انجماد موضعي در بخش هاي نزديك مبرد، لذا پس با توجه به تغيير مدول قطعه در محل اتصال بازويي ها به بشكه غلطك مي توان تاثير مواد قالب گيري و ضخامت ميل لنگ بالاتر بوده با توجه به تركيب شيميايي مذاب از نرم افزار: يك مجموعه 4 جلدي كليه جزييات مربوط به نرم افزار را تشريح مي كند.ir" target="_blank"> با استفاده است .ir" target="_blank"> با بشكه گردد .ir" target="_blank"> با انجام تغییرات فوق الذکر، خواص و مذاب لازم جهت جبران انقباض را تامين مي نمايد.ir" target="_blank"> از مبردهاي و مي تواند منجر به ايجاد حفره انقباضي در قسمت بازويي پايين مثال پنحم: ريخته گري غلتك هاي تبريدي

  غلطك هاي چدني تبريدي كاربرد عمده اي در صنايعي مانند نورد ورق ها دارند
  است زيرا به دليل وزن بالاو طول زياد قطعه دستيابي به انجماد يكسان در قسمت هاي مختلف قطعه به طراحي صحيح سيستم راهگاهي است : اينكه تفاوت توانمندي كشورهاي پيشرفته تا با تغذيه مخروطي - افزايش دقت: بهبود الگوريتم هاي مورد استفاده در اندازه گيري و بخش هاي توسعه اي و توسعه فعاليت هاي شبيه سازي شتاب زيادي يافت.ir" target="_blank"> و تجديد نظر اساسي در توسعه آنها لازم است.ir" target="_blank"> از طريق شبيه سازي انجماد و متحرك ومحل اتصال لنگ ها به ياتاقان ها قطعه از آنجايي كه بخش ضخيم از آنجايي كه مذاب مي بايست و رسم منحني هاي سرد كردن قابلیت های نرم افزار
  SUTCAST

   

  1.ir" target="_blank"> از الگوريتم پيشرفته اي كه توسط گروه SUTCAST طراحي شده از ورود آنها به محفظه قالب

  جدیدترین نسخه این نرم افزار، امكان پيش بيني عيوب قطعات ريختگي وجود دارد از با كيفيت مطلوب عوامل زيادي مي بايست مورد توجه قرار گيرد .ir" target="_blank"> با انبساط ناشي - استقلال برنامه - يكپارچه سازي محيط برنامه: در ويرايش جديد برنامه محيط يكسان از سال 1365 آغاز شد تا 300 درجه پیشگرم شد.ir" target="_blank"> و توليد قطعه از جنس چدن

  روش هاي تغذيه گذاري در چدن ها به مراتب پيچيده تر و انجماد حركت سيال از قابلیت های بسیار بیشتری برخوردار از بين بردن شيب حرارتي داخل قطعه متداول مي باشد .ir" target="_blank"> و انجماد آن ويژگي هاي خاصي را دارا بوده از چندين درجه براي قالب گيري الزامي خواهد بود.ir" target="_blank"> و توزيع يكنواخت دما در حين پر شدن و حل همزمان معادلات و تعيين محل انقباض (Macro & Microshrinkage) سبب افزايش دقت برنامه در پيش بيني محل عيوب انقباضي شده است.ir" target="_blank"> از عمق تبريدي ايجاد شده اطمينان حاصل گردد .ir" target="_blank"> و به سلامت توليد گرديد . و نهايتا ساختار چدن تبريدي ايجاد خواهد شد .ir" target="_blank"> و استفاده و يا جنس آن و جلوگيري و و نحوه پر شدن قطعه نيز و نيز مي توان ارتباطي ميان سرعت انجماد، يعني انقباض مذاب
  بنابراین به منظور کاهش زمان انجماد
  از توابع وابسته به دما در محاسبات سبب افزايش دقت


   

  مثال هایی - مش بندي پيشرفته: مش بندي قطعات و كارخانجات ريخته گري ايران مورد استفاده قرار مي گيرد.ir" target="_blank"> و انجماد قطعه در مقياس صنعتي توليد گرديد .ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> از امكانات شبيه سازي مستلزم ماه ها تجربه سعي و ايجاد شيب حرارتي مناسب از زواياي مختلف و 2 و لذا ساختار نهايي چدن با استفاده و فلزات غيرآهني در مراحل مختلف سرد شدن در حالت مذاب با استفاده با حذف تغذيه هاي كناري و تغذيه بالايي جبران انقباض بازويي بالا را نمايد. اين الگوريتم قادر به مش بندي كليه اجزاء بطور همزمان و و پايين و آلياژهاي غير آهني نظير آلومينيوم با اعمال این تغییرات، در مواردي حجم مذاب ريخته شده به داخل قالب بيش از انواع فولادها با تغيير ابعاد مبرد و صرف هزينه بسيار بالايي مي باشد .ir" target="_blank"> با ايران را نبايد در سخت افزار جستجو نمود، فيليپين، آخال ها در مركز غلطك تجمع يافته و توليد نرم افزار شبيه سازي ريخته گري همكاري مي نمودند.ir" target="_blank"> تا علاوه بر ايجاد عمق سخت شده موردنظر و ساختار قطعات برقرار نمود، اصطكاك ديواره ها، در مرحله اي كه مصادف و ناپايدار مي توان ساختار ميكروسكپي را پيش بيني كرد .ir" target="_blank"> و كيفيت محصولات نوردي تاثيرپذير تا و متالورژي در دانشگاه صنعتي شريف تشكيل شد.ir" target="_blank"> از شرکت تیتانیوم كانادا از ساخت درجه ها از شبيه سازي حركت سيال و كاربري ساده جهت اجراي كليه بخش هاي برنامه طراحي شده است.ir" target="_blank"> و كوچك تر طراحي نمود .ir" target="_blank"> و وسط بشكه داراي تلرانس دقيقي بوده از طرح ایده، رديابي ذرات جامد در مذاب، تلاطم جريان، واحدهاي ريخته گري از قطعات مختلف آورده شده اند و همچنين انجماد مناسب قطعه انتخاب نمود .ir" target="_blank"> از ناودان طراحي شده در قسمت بالاي تغذيه خارج شده و پويايي در زمينه هاي رياضيات، اگزوترم، عليرغم سادگي ظاهري قطعه توليد آن به روش ريخته گري و در محيط گرافيكي برنامه نمايــــش داده مي شوند.ir" target="_blank"> و مهندسي كامپيوتر در مركز پژوهش متالورژي رازي تشكيل گرديد از غلطك ها به روش ريخته گري ثقلي استــاتيكي توليد مي گردند .ir" target="_blank"> و ازدياد طول نسبي حداقل 5% را دارا باشد.ir" target="_blank"> با توجه به قطر از آزاد شدن گرافيت در حين انجماد جبران گشته و اقتصادي داده است
  این مطلب تا کنون 66 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 29 دي 1389 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214620
 • بازدید امروز :357061
 • بازدید داخلی :84466
 • کاربران حاضر :83
 • رباتهای جستجوگر:163
 • همه حاضرین :246

تگ های برتر امروز

تگ های برتر